Kas ir dezinfekcija un kāda viņa ir?

Dezinfekcija – patogēno mikroorganismu iznīcināšana ap cilvēka apkārtējā vidē   (V.I. Vaškov)

Mēs visi zinam, ka pastāv liels mikroorganismu daudzums, kurš var nodarīt ļoti lielu kaitīgumu cilvēkam. Cilvēka aizsardzībai no dažādām infekcijām  un  slimībām  nepieciešama dezinfekcija, kura atbilst dezinficēšanas prasībām. Pamēģināsim tikt skaidrībā - kas ir dezinfekcija, kāda viņa ir, kādi dezinfekcijas paņēmieni un metodes eksistē.

Dezinfekcija- tā ir zinātne, kura pēta slimību lipīgu ierosinatāju iznicināšanas veidus un līdzekļus dažādos objektos un ārējās vides dažādos substrātos. Dezinfekcija iedalās divos veidos: perēkļa un profilaktiskā.

Perēkļa dezinfekcija- tā ir dezinfekcija infekcijas perēklī, kura savukārt iedalās uz gala dezinfekciju un kārtējo dezinfekciju.

Gala dezinfekcija- tas ir pasākumu komplekss, kas īsteno mērķi- inficēta saslimšanas  perēkļa dezinficēšana. Dezinfekcija tiek veikta vienreizēji ar dezinfekcijas līdzekļu lietošanu pēc infekcijas avota izraidīšanu no perēkļa: pie hospitalizācijas, pie izveseļošanās, pie slimnieka izrakstīšanas un t.t. Par gala dezinfekciju ir atbildīgi dezinfekcijas stacijas darbinieki un medicīnas darbinieki.

Kārtējā dezinfekcija īstenota ar mērķi- iznīcināt mikroorganismus un brīdināt par mikroorganismu izklīdināšanu inficēšanas ceļos. Kārtējo dezinfekciju nepieciešams veikt sistemātiski visās medicīnas iestādēs, infekcijas ārstniecības iestādēs.

Profilaktiskā dezinfekcija īstenota pastāvīgi pie  infekcijas  slimību trūkuma: skaistumkpšanas salonos, SPA – centros, pirtīs, baseinos, saunās, sporta klubos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, viesnīcās, izglītības iestādēs, tirdzniecības iestādēs, rūpniecības uzņēmumos.

Pastāv 5 galvenās dezinfekcijas metodes:

  • Mehāniskā- paredz inficēta grunts kārtas noņemšanu vai klāju ierīkošana.
  • Fizikālā- apstrāde ar ultravioletām lampām, gamma starojumi, vārīšana. Šī metode pielietojama galvenokārt pie zarnu slimībām. Vārīšana pielietojama pie veļas apstrādes, trauku apstrādes, dzeramā ūdens apstrādes, rotaļlietu apstrādes, uzturas apstrādes. Apstarošana ar  ultravioletajiem  stariem  pielietojama pie gaisa dezinficēšanas ārstniecības telpās un citās istādēs.
  • Ķīmiskā- galvenais veids iekļāuj sevī slimību mikroorganismu iznīcināšanu un toksīnu saārdīšanu ar dezinficējošiem līdzekļiem.
  • Kombinētā- šī metode ir  pamatota uz dažādu minētu metodu kombinējumu: piemērām- mitra apkope ar turpmāko apstarošanu ar ulltravioletajiem stariem.
  • Bioloģiskā- šī metode ir pamatota uz antagonistisku  darbību  starp dažādiem  mikroorganismiem, kā  arī  bioloģisku  dabas līdzekļu  darbību. Minēta metode tiek pielietojama bioloģiskās stacijās pie notekūdeņu attīrīšanas.

Obligātai dezinfekcijai ir pakļauti:

  • visi medicīnas instrumenti un iekārta;
  • instrumenti un iekārta manikītam, pedikīram un citām kosmētiskām procedūrām;
  • telpu un priekšmetu virsmas;
  • ādas sega un medicīnas personāla rokas.

        Instrumentu dezinfekcija   virsmu dezinfekcija   roku dezinfekcija

Tikai rūpīga dezinfekcija un tīrība vares  pasargāt cilvēka no iespējas inficēties ar milzu spektru saslimšanām, kurus izsauc kaitīgas baktērijas, vīrusi un sēnes.Visstingrākās prasības tiek pieprasītas pie dezinfekcijas medicīnas iestādēs, jo tur var būt lielas plūsmas ar slimiem cilvēkiem, kuri visvairāk var izplatīt infekciju. Un tikai rūpīga dezinfekcija var novērst nopietnus slimību uzliesmojumus. Pastāv vel daudz sabiedrisku vietu, kuros ir liels risks infekciju izplatīšanai. Ja  cilvēks, kurš ir saslimis ar kāju sēnīšu slimību, apmeklē pirti, baseinu, sporta zāli var viegli inficēt ar savu slimību citus cilvēkus. Manikīra un pedikīra kabinetos ir paaugstināts risks infekciju inficēšanai caur instrumentiem. Personāla uzdevums – nodrošināt savas iestādes drošību un nepieļaut infekciju izplatīšanu. Prieķš tam ir nepieciešama dezinfekcija. Pie  tam, katrs  cilvēks, kas rūpējas par savu veselību, nedrīkst nevērīgi uzturēties pret personālās higiēnas noteikumiem.

Nākamajā rakstā mēs sīki apstāsimies pie ķīmiskā dezinfekcijas paņēmiena.

Izskatīsim galvenos dezinfekcijas līdzekļus un prasības pret tiem. 

 

Mūsu veikals-noliktava

Maskavas iela 250, Rīga, Latvija

Kā mūs atrast